Kizomba Improvers (FULL)

Kizomba Improvers (Fortsättning) är den kurs där vi lägger mer tid till sekvenser och turer som lämpar sig för det sociala dansgolvet i Kizomba. Fortsättningsnivån kommer naturligtvis anpassas till gruppens gemensamma nivå men en strävan är att alla deltagande ska känna att de utmanas och får chans att utveckla sin dans.

Även på fortsättningsnivå är det viktigt att knyta an till grunderna i Kizomban för att den karaktäristiska känslan inte ska gå förlorad utan bibehållas. Kroppshållning och variationer i omfamning tillsammans med en instikt om skillnader i föringstekniker är något som redan på denna nivå behöver uppmärksammas. Efter denna nivån ska eleven kunna dansa alla typer av kizomba tempo och ta fram egna danssekvenser. Då Kizomban huvudsakligen dansas i en mycket tät fattning blir den egna balansen och medvetenheten om förningen avgörande för behållningen. Kursens intention är att ge en bättre förståelse för musiken och en mer utvecklad lyhördhet för den kommunikation inom Kizomban som dansen baseras på.

Kizomba Improvers (Fortsättning) is the course where we spend more time with sequences suitable for any kind of tempo in kizomba music. Students shall know the basic steps in Kizomba. Their dance styles shall already have an integration of hesitations, tempo pauses, and to move freely in the dance floor. The aim of Kizomba Improvers is to challenge the students in their Kizomba dancing technique so that they eventually can come up with own dancing coreographies. Posture and variations in the embrace together with an insight of differences in leading techniques is something that is important to pay attention to, already in this Improvers level. All through this level it is important to connect to the basics of Kizomba and to keep the characteristic feeling of the dance.

Event Info

Startdatum måndag 13 feb 2017 19:00
Slutdatum måndag 10 apr 2017 20:15
Pris 900.00 SEK
Extra Discount 10% STUDENT discount
Length 9 x 75 min
Min Participants 12
Instructors Maria & Diego
E-post adress maria@dansarna.se, diego@dansarna.se
Plats Elsas Hus, Stora replokalen i källaren
Anmälan stängd. Kontakta instruktören.