Salsa Beginners (Nybörjare) - Wednesdays

Salsa Beginners (Nybörjare) är en kurs för den absoluta nybörjaren. Vi går igenom grundstegen i LA Style, Cuban Style och provar på Rueda de Casino. I slutet av kursen ska du känna dig bekväm med salsarytmen och musiken, känna till de viktigaste grundstegen, kunna föra/följa enklare turer, göra egna kombinationer av turerna vi gått igenom och viktigast av allt – inte vara rädd för att gå ut och dansa salsa socialt!

Salsa Beginners (Nybörjare) is a course for the absolute beginner. We teach basics steps in both LA Style and Cuban Style as well as a taste of Rueda de Casino. After this course you should feel comfortable with the salsa rhythm and music, know the basic steps of salsa, lead/follow simple moves and make you own combinations of the basic moves you have learned. Most importantly you are now ready to start dancing socially.

Event Info

Startdatum onsdag 24 feb 2016 19:30
Slutdatum onsdag 27 apr 2016 20:45
Pris 1 000.00 SEK
Extra Discount 10% STUDENT discount
Length 10 x 75 min
Min Participants 12
Instructors Olle & Jenny
E-post adress olle@dansarna.se, jenny@dansarna.se
Plats Elsas Hus, Stora replokalen i källaren
Anmälan stängd. Kontakta instruktören.