Salsa Cuban Style - Beginners (Nybörjare)

Salsa Beginners (Nybörjare) Kubansk stil är en kurs för den absoluta nybörjaren. Vi går igenom grundstegen och turer medett starkt fokus på den Kubanska salsa stilen. I slutet av kursen ska du känna dig bekväm med salsarytmen och musiken, känna till de viktigaste grundstegen, kunna föra/följa enklare turer, göra egna kombinationer av turerna vi gått igenom och viktigast av allt – inte vara rädd för att gå ut och dansa salsa socialt!

Salsa Beginners (Nybörjare) Cuban style is a course for the absolute beginner. We teach basics steps and combinations in furthermost the cuban style of salsa. After this course you should feel comfortable with the salsa rhythm and music, know the basic steps of salsa, lead/follow simple moves and make you own combinations of the basic moves you have learned. Most importantly you are now ready to start dancing socially.

 

Event Info

Startdatum måndag 12 sep 2016 17:30
Slutdatum måndag 14 nov 2016 18:45
Pris 1 000.00 SEK
Extra Discount 10% STUDENT discount
Length 10 x 75 min
Min Participants 12
Instructors Maria & Patrik
E-post adress maria@dansarna.se, patrik@dansarna.se
Plats Elsas Hus, Stora replokalen i källaren