Salsa Cuban Improvers

Salsa cuban improvers (fortsättning) är för dig som har gått en nybörjarkurs i kubansk salsa och nu vill lära dig mer! Du ska känna dig trygg i salsans grundsteg och ha börjat föra/följa enklare kombinationer. Vi introducerar vanliga turer och byggstenar, och jobbar även en del med den stil som utmärker den kubanska salsan. Med lättare och svårare alterneringar utifrån grundturer försöker vi locka fram en variation och mer personlig stil hos våra deltagare samt en lyhördhet och tydlighet i förandet och följandet. I slutet av kursen ska du känna dig bekväm med grunderna och vanliga turer, kunna sätta ihop egna kombinationer av turerna vi gått igenom och viktigast av allt - inte vara rädd för att gå ut och dansa salsa socialt! Kursen har ett starkt fokus på pardans, men ibland kommer vi att öva in någon grundtur i form av Rueda. Denna kursnivå kan du med fördel gå fler än en gång för att befästa och bredda din dans.

Salsa cuban improvers (continued) is a course that continues from the beginners course in cuban style and focus more on the moves! You should already know and feel comfortable with the basic steps and have started to lead/follow easier combinations. With easier and more challenging adjustments of basic moves, we strive to provide you with more variation in your dance, which also highlights the importance of a good leading and following techniques. We introduce common moves and techniques in this specific salsa style. The course will have a large focus on social couple dance, even if some basic turns sometimes will be practiced in the form of Rueda. We recommend students that want to broaden their skills, to attend more than one course on Improvers level.

Event Info

Startdatum måndag 13 feb 2017 17:30
Slutdatum måndag 10 apr 2017 18:45
Pris 900.00 SEK
Extra Discount 10% STUDENT discount
Length 9 x 75 min
Min Participants 12
Instructors Maria & Patrik
E-post adress maria@dansarna.se, patrik@dansarna.se
Plats Elsas Hus, Stora replokalen i källaren
Anmälan stängd. Kontakta instruktören.