Salsa LA Style Improvers (Fortsättning)

Salsa LA Improvers (Fortsättning) är för dig som har en allmän grund inom salsa och nu vill lära dig mer LA Style Salsa.

Förkunskap: Du ska ha gått någon form av introducerande salsakurs motsvarande Salsa Beginners (dvs minst 10 lektioner), känna dig trygg i salsa grundsteg och ha börjat föra/följa enklare kombinationer (högersnurr, cross body lead, inside turn). 

Kursinnehåll: Vi introducerar vanliga turer och byggstenar, och jobbar även en del med själva LA-stilen. I slutet av kursen ska du känna dig bekväm med grunderna och vanliga turer, kunna sätta ihop egna kombinationer av turerna vi gått igenom och viktigast av allt - inte vara rädd för att gå ut och dansa salsa socialt! Denna kursnivå kan du med fördel gå fler än en gång för att befästa och bredda din dans.

Om du känner att du vill repetera grunderna i LA-stil innan du går kursen finns det en repetitionsworkshop lördag 29 augusti.

---------

Salsa LA Improvers (Fortsättning) is a course for those who know the basics of salsa and now want to learn more LA Style.

Prior knowledge: You've taken some form of introductory salsa course similar to Salsa Beginners (at least 10 classes), you feel confident with the basic steps and you have begun to lead/follow simple combinations (right turn, cross body lead, inside turn).

Course content: We will introduce common patterns and building blocks, and we also work with the LA style in general. At the end of the course, you will feel comfortable with the basics and common patterns, putting together your own combinations of these patterns, and most importantly, feel confident in going out to dance socially! This course level can be taken several times.

If you feel that you want to repeat the LA style basics before taking this class, we offer a refresher workshop on Saturday 29th of August.

Event Info

Startdatum tisdag 15 sep 2015 19:00
Slutdatum tisdag 17 nov 2015 20:30
Cut off date 9 nov 2015
Pris 1 200.00 SEK
Extra Discount 10% STUDENT discount
Length 10 x 90 min
Min Participants 10
Instructors Pia & Olle
E-post adress pia@dansarna.se, olle@dansarna.se
Plats Folkungahallen Aerobicsal övre plan
Anmälan stängd. Kontakta instruktören.