Bjud in dina vänner och gilla oss på Facebook och Instagram för att hjälpa oss sprida och öka intresset för dans i Linköpingsregionen.

Dansarna.se är en ideell förening som startades hösten 2006 med mål att sprida och öka intresset för dans och att erbjuda en samlingsplats för all slags dans i Linköpingsregionen. Detta genom att tillhandahålla en hemsida och sociala media (Facebook, Instagram) fylld av information om dans, tipsa om befintliga grupper/instruktörer, öka uppmärksamheten kring danshändelser, stödja vidareutbildning av instruktörer samt stödja kursverksamhet och övningstillfällen.

Dansarna.se underlättar för instruktörer att arrangera kurser och events genom hemsidan www.dansarna.se , de avtal som finns med samarbetspartner och de rutiner som finns i föreningen. Vi samarbetar med Linköpings Dansstudio, Linköpings kommun, Campushallen och andra lokaluthyrare för att ge instruktörer möjlighet att erbjuda bra alternativ och stöd vid lokalbokning för kurser och event.

Dansarna.se erbjuder instruktörer möjlighet till vidareutbildning, dansmaterial samt visst administrativt stöd för hantering av anmälningar mm. Vi marknadsför kurser och event via tryck, nyhetsbrev, webb och sociala media. Dansarna.se har ingen anställd personal eller kansli utan medlemmar hjälps åt tillsammans med styrelsen med de uppgifter som behövs för verksamheten.

Sedan 2006 har Dansarna.se genom sina medlemmar (instruktörer) breddat utbudet av danskurser i Linköping och har idag totalt ca 20 aktiva medlemsinstruktörer i ett 15-tal olika dansstilar samt i Afrikanska Trummor - Djembe.

Är du instruktör och intresserad av att bli medlem? Kontakta oss!

Föreningens styrelse 2022 består av:

  • Ordförande: Jamie Senewiratne
  • Kassör: Desirée Wenner Persson
  • Medlem: Isabelle Almskoug
  • Medlem: Hanna Kannerstål
  • Medlem: Kristina Ferm
  • Medlem: Isabelle Möller

Dansarna.se instruktörer erbjuder ett brett utbud av kurser i olika rytm- och dansstilar och på olika nivåer. Kursutbudet kan variera något efter efterfrågan samt instruktörers och lokalers tillgänglighet. Kurserna som ges på höst- och vårtermin är normalt 10 lektioner med 60-90 minuter långa pass. Kortare kurser kan i bland också förekomma som t.ex sommar/vinter special kurser.

Alla Dansarna.se kurser genomförs i ändamålsenliga lokaler som väljs med fokus på bästa möjliga miljö för lärande. Detta innebär b.la. att speglar finns i danslokaler och att golven passar för dans.

Till alla Dansarna.se kurser i pardans kan man anmäla sig enskilt som förare eller följare eller som ett par. Kursinstruktören behandlar inkommande anmälningar i turordning och balanserar gruppen för att uppnå jämn fördelning mellan förare och följare. Paranmälan har förtur. Alla Dansarna.se kurser i pardans tillämpar principen att man roterar partner under lektionerna. Detta ger den bästa inlärningseffekten då vi också lär oss av varandra.

Olika dansstilar erbjuder kurser på olika nivåer. Dessa nivåer beskrivs i mer detalj på sidorna för respektive kurs/dansstil. I princip gäller dock följande nivåer/kurstrappa.

  • Beginners/Nybörjare - För dig som är nybörjare och vill sätta grunderna för dansen.
  • Improvers/Fortsättning - För dig som vill bygga vidare på grunderna och bredda med fler turer.
  • Intermediate/Medel - För dig som vill finslipa ytterligare och bredda din dans med mer varianter och svårare turer.
  • Advanced/Avancerad - Avancerade turer och inslag av showdans.

Alla nivåer kan man med fördel gå flera gånger om man känner att man behöver. Innehållet i kurserna följer våra kursplaner men anpassas också av instruktörerna efter gruppens sammansättning, önskemål mm. Fråga gärna din instruktör om vilken nivå som passar dig.

Anmälan till en kurs är bindande och du bekräftar anmälningsvillkor i samband med registrering. Betalning av hela beloppet skall vara gjord innan kursstart. Du anmäler dig till kurserna på denna hemsida genom att följa länken till den kurs du vill anmäla dig till och sedan följa instruktionerna för registrering.